[movie] Sunshine Festival 2018 映像アーカイブス pt.2

Sunshine Festival 2018
Pocket

9月22〜24日に開催されたSunshine Festival 2018の映像アーカイブ集 pt.2です。

Sunshine Festival 2018_time table at main floor

 

◆ Taku(2018.SEP.23, 10:30~12:00)

 

◆ Yohei (2018.SEP.23, 12:00~13:30)

 

◆ Magik (2018.SEP.23, 13:30~15:00)

 

◆ Hashi (2018.SEP.23, 15:00~16:30)

 

◆ Cylon (2018.SEP.24, 07:30~09:00)

 

◆ Regan (2018.SEP.24, 09:00~11:00)

 

◆ Electric Universe full vers.  (2018.SEP.24, 11:00~13:00)

 

[movie] Sunshine Festival 2018 映像アーカイブス pt.1

Pocket